keskiviikko 31. lokakuuta 2018

INARI 14.11.2018: Arctic Indigenous Design Archives PRESENTS

Saamelaisarkistossa meneillään oleva AIDA-Arctic Indigenous Design Archives hanke järjestää luentosarjan, joissa yhdistyy käsityö ja muotoilu.
Professori, sistusarkkitehti Simo Heikkilä kertoo muotoilijoiden ja käsityöläisten yhteistyötavoista.

torstai 11. lokakuuta 2018

En ny medarbetare har börjat i AIDA-projektet

Hej!

Mitt namn är Maria Nordvall och jag gör min praktik på Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum där jag arbetar inom AIDA-projektet. Praktiken sträcker sig under hösten fram till jul, som är min sista termin på Masterprogrammet i konstvetenskap vid Södertörns Högskola i Stockholm. Skälet till att jag hamnade här har stark anknytning till mitt samiska ursprung likväl som min forskning. Jag skrev min masteruppsats om

maanantai 8. lokakuuta 2018

Projektgruppsmöte i Karesuando / AIDA-hankkeen palaveri Ruotsin Karesuvannossa

Oktober 3. hade vi projektgruppsmöte i Karesuando. Alla institutioner som deltar i projektet AIDA; Sámi arkiiva, Ájtte och Sámi Allaskuvla, fanns representerade. Under lunchen gjorde vi intressanta studiebesök.

Viime viikolla meillä oli erittäin hyvä ja tuloksellinen AIDA-hankkeen palaveri Ruotsin Karesuvannossa. Palaverin agendana oli AIDA-hankkeen nettisivut, sekä Jokkmokkin talvimarkkinoille tuleva AIDA-näyttely. Hankkeessa aloitti myös uusi työntekijä Maria Norvall Ájtte-museossa.

Lounastauon jälkeen kävimme myös tutustumassa Karesuvannon kahteen kirkkoon, joista toinen oli Lestadiuksen aikainen vanha sympaattinen kirkkotupa.perjantai 28. syyskuuta 2018

AIDA-hanke pilotoi ensimmäinen muotoilukasvatustyöpajan nuorille Inarissa 4.-5.9.2018.


AIDA-projektet genomförde den första workshopen för ungdomar i Anár den 4-5 september.

Arctic Indigenous Design Archives
hankkeen arkistopedagogikseen muotoilukasvatustyöpajaan osallistui nuoria sekä Inarin että Jokkmokin yläkouluilta. Työpaja oli kaksipäiväinen: ensimmäisenä päivänä tutustuttiin duodjiajatteluun eli saamelaiseen muotoiluajatteluun ja muotoiluarkistoihin. Toisena päivänä oppilaat saivat työskennellä joko yksin tai pareittain julistesuunnitelmien parissa.

Duodjisuunnistusta Sajoksessa. Nuoret pohtivat komsion muotoilua.


Itse muotoilukasvatustyöpaja perustui Ilmari Laitin vastikään Saamelaisarkistolle lahjoittamaan kokoelmaan, joka sisältää 92 graafista tuotetta, lähinnä saamelaistapahtumien ja tuotteiden markkinointiin tarkoitettuja julisteita. Julisteet sijoittuvat vuosien 1979–2008 välille.
Työpaja alkoi interaktiivisella duodjisuunnistuksella eli saamelaiseen muotoiluajatteluun johdattavalla pelillä. Duodjisuunnistuksessa oppilaat tutustuivat duodjiin ennen, nyt ja pohtivat, mitä duodji voisi olla tulevaisuudessa...

tiistai 26. kesäkuuta 2018

Áimmahuššan lea vuođđun AIDA-prošeavttas / Vastavuoroinen huolehtiminen AIDA-projektin perustana
AIDA – Arctic Indigenous Design Archives lea Sámi Arkiivva, Ájtte-musea ja Sámi Allaskuvlla golmmajahkásaš Interreg-ovttasbargoprošeakta, man ulbmilin lea sámiid duodjejurddašeami seailluheapmi ja sirdin  boahttevaš buolvvaide. Fidnus čohkkejuvvojit  bábermateriála ja duojármuitalusaid, mat speadjalastet duojára bargovugiid ja jurddašeami. Fidnus lei diehtojuohkin dilálašvuohta Heahtás ja doppe fuomášeimmet, ahte duojáriid joavkkoságastallan lea maid buorre vuogi  vurket duodjejurddašeami. Duojárat iešge liikojedje doaibmavugiin, ságastallan earáiguin boktala jurdagiid ja muittuid ja ná diehtu čohkiiduvvo ovttas ságastaladettiin.