perjantai 7. huhtikuuta 2017

Sámearkiiva oažžu Suoma Sámi Dáiddasearvvi arkiivva


Suoma Sámi Dáiddasearvi luohpada arkiivvas Sámi arkiivii jahkečoahkkima oktavuođas 7.4. Arkiiva sisttisdoallá searvvi doaimmaáššegirjjiid jagiin 1992 - 2008.

Mihku-Biehtar Petteri Laiti ja Inka Kangasniemi

 
Suoma Sámi Dáiddasearvi čohkke dáiddariid máŋgga dáiddasuorggis: duojáriid, govvadáiddariid, girječálliid, musihkkariid. Searvi leage deadduhan holistalaš áddejumi sámi dáidagis ja kultuvrra ja luonddu oktavuođas.

Searvi lea ovddidan sámi dáiddariid beroštumiid ja fuomášahttan dáidaga dehalašvuođa kultuvrra ceavcimii. Searvi lea doallan ságastallandilalašvuođaid, bargobájiid ja dáiddargalledemiid skuvllain. Suoma Sámi Dáiddasearvi lea maiddái aktiivvalaččat  leamaš oktavuođas oahpahus- ja kulturministerijjain ja sámedikkiin. Suoma Sámi Dáiddasearvi lea doaibman maiddái riikkaidgaskasaččat. Searvvi guhkesáigásáš sátnejođiheaddjin lea leamaš Petteri Laiti ja čállin Kirste Paltto.

Arkiiva addá gova Suoma Sámi Dáiddasearvvi doaimmain, bargguin ja oktavuođain jagiin 1992 - 2008, muhto maiddái sámi dáiddariid hástalusain ja dáiddálaš jurddašeamis. Luohpadeapmi lea oassi Sámi arkiivva, Sámi allaskuvlla ja Ájtte-musea AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) interreg-ovttasbargoprošeavttas. Suoma Sámi Dáiddasearvvi arkiiva šaddá oassin prošeavttas ásahuvvon duojár-arkiivvas.
https://www.facebook.com/ylesapmi/ 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti