torstai 11. lokakuuta 2018

En ny medarbetare har börjat i AIDA-projektet

Hej!

Mitt namn är Maria Nordvall och jag gör min praktik på Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum där jag arbetar inom AIDA-projektet. Praktiken sträcker sig under hösten fram till jul, som är min sista termin på Masterprogrammet i konstvetenskap vid Södertörns Högskola i Stockholm. Skälet till att jag hamnade här har stark anknytning till mitt samiska ursprung likväl som min forskning. Jag skrev min masteruppsats om
samiska ceremonitrummor där utställningen Trumtid- i livets famnÁjtte utgjorde en av mina fallstudier. 
Mitt dagliga arbete på museet är mångsidigt och kopplat till min utbildning på olika sätt. Jag får bland annat arbeta med att etablera föremålslistor över delar av arkiven som är konstrelaterade; så som skisser och andra typer av förarbeten.  Jag är delaktig i skapandet av mindre utställningar som kan ta sig uttryck i montering samt urval av föremål och arkivalier. Jag gör också efterforskningar och skriver texter om de olika konstnärerna, duojárna och designerna. 
Jag kan inte tänka mig en mer intressant praktikplats och AIDA-projektet är viktigt på så många sätt. Att få vara del av det ska bli en spännande resa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti