onsdag 25 mars 2020

AIDA II -fidnu lea vuolgán johtui


AIDA -prošeakta lea ožžon ruhtadeami joatkaprošektii AIDA II - arkiiva doaibmin dála áiggis. AIDA IIs ulbmilin lea vuodjut arkiivva geavaheddjiid dárbbuide. Prošeavttas ohcat čoavdosiid dasa, mo studeanttat/dutkit/geavaheaddjit sáhttet fidnet ođđa geainnuid árkiivvaide ja mo mii sáhttit fievrridit árkiivva bargguid nu ahte lea heivvolaš álgoálbmot lahkonanvugiide. Prošeakta bistá 30.9.2022 rádjái.

 

AIDA II -prošeavtta stivrenjoavkku doalai vuosttaš čoahkkima 19.3.2020. Coahkkimis ledje mielde Anna Westman Kuhmunen Ájtte-museas, Gunvor Guttorm Sámi allaskuvllas ja Inker-Anni Linkola-Aikio Sámi arkiivvas. Dan čoahkkima fertiimet doallat gáiddusin mátkkoštangildosiid dihtii. Čoahkkin lei dattege hui movttiidahtti ja buohkat ledje buori mielas plánet prošeavtta doaimmaid, vaikko fertiimetge mearridit maŋidit vuosttaš jagi doaimmaid nugo bargobájiid mátkkostan- ja čoahkkánangildosiid dihte. Aitto dál buot prošeavtta miellahttuásahusat barget rekryteremiin. Dasa lassin diehtojuohkin ja plánenbarggut leat áigeguovdilat.


AIDA II -hanke on käynnistynyt
AIDAn saanut rahoituksen jatkohankkeelle AIDA II - arkisto nykyajan toimijana. AIDA II-hankkeessa on keskitytään arkiston käyttäjien tarpeisiin. Projektissa etsitään rakaisuja siihen, miten opiskelijat/tutkijat/arkistonkäyttäjät löytävät uusia reittejä arkistoihin ja miten me voimme kehittää arkiston toimintatapoja paremmin alkuperäiskansan ajattelun mukaisiksi. Projekti kestää 30.9.2022 saakka.

AIDA II -hankkeen johtoryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 19.3.2020. Kokouksessa olivat mukana Anna Westman Kuhmunen Ájtte-museosta, Gunvor Guttorm Saamelaisesta korkeakoulusta ja Inker-Anni Linkola-Aikio Saamelaisarkistosta. Kokous jouduttiin pitämään etäkokouksena koronaviruksesta johtuvien matkustusrajoitusten takia. Kaikesta huolimatta kokous oli innostava ja kaikki suunnittelivat hyvillä mielin hankkeen tuleveia tapahtumia, vaikkakin ensimmäisen vuoden työpajoja jouduttiin siirtämään alkuperäisistä päivämääristä. Tällä hetkellä kaikki kolme hankekumppania rekrytoivat hanketyöntekijöitä. Lisäksi ajankohtaista on hanketiedotus ja suunnittelu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar