tisdag 11 augusti 2020

AIDA II ledningsgruppen 2/3 - Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Anna Westman Kuhmunen

Anna Westman Kuhmunen

Jag heter Anna Westman Kuhmunen och arbetar sedan många år som intendent vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Jag är även doktorand vid Stockholms universitet och arbetar med en avhandling i religionshistoria om Måltiden som religiös ritual under 1600- och 1700-talen i det lulesamiska området. Tillsammans med Christina Zetterberg vid Linnéuniversitet arbetar jag också i ett projektet Designhistoria ur andra geografier. Där får jag möjlighet att stanna upp, reflektera och skriva om AIDA projektet.

Jag samordnar hela projektet AIDA II- arkiv som aktörer i samtiden och är projektledare för arbetet vid Ájtte museum. AIDA har varit ett av det mest intressanta projekt som jag har arbetat med i mitt yrkeskliv. I AIDA I fick vi vara med när 16 slöjdare/konstnärer, plus Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, etablerade arkiv vid Ájtte museum. Denna typ av arkiv hade inte funnits tidigare, och vi visste inte vad vi kunde förvänta oss. Hur skulle det falla ut? Material som visar processen att skapa duodje är något privat som ofta tillhör familjen. Det är inte självklart att dela med andra genom ett arkiv. Att lämna materialprover, ofärdig duodje och experiment är inte heller en självklarhet för etablerade duojár. Vi är vana vid att möte dem på andra sätt i utställningar. Vi som arbetade i projektet känner därför stor tacksamhet för de arkiv som etablerades.

AIDA II ger oss nu möjlighet att under två år arbeta vidare med dessa arkiv. Tillsammans med andra tänker vi vidare. Hur kan vi utveckla arbetet med att synliggöra arkiv? Hur finner vi nya sätt att gör arkivmaterial till en självklar del av det samiska kulturarvet? Hur kan vi ändra våra arbetspraktiker för att bättre passa en samisk förståelse?

Vårt första offentliga samtal om detta blir den 13. oktober 2020. På Sami allaskuvla arrangerar vi ett seminarium/workshop på temat ”To curate duodje & dájdda exhibitions”. "Kuratera" är en försvenskning av det engelska curator, en person som arbetar med att designa utställningar. Det finns speciella hänsynstaganden att göra när man designar utställningar om duodje och dájdda, både när det gäller konstutställningar och kulturhistoriska utställningar. Men vi diskuterar inte vilka uttryck dessa hänsynstaganden tar sig? Nu finns tillfälla att utifrån flera professioner samlas och tala om detta. Vi kan också konstatera att en professionalisering av denna utställningskompetens inte finns idag. Finns det behov för det?  Att diskutera hur vi ställer ut utifrån samiska perspektiv kan också hjälpa oss att förstå hur vi kan förändra vårt arkivarbete. Vilka skulle kunna vara intresserade av detta seminarium? Ja, t ex konstnärer och slöjdare som önskar diskutera att ställa ut duodje, studenter i duodje, museipersonal och andra verksamma på institutioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar